Investering

Er kommunalforsikring dĂžd?

Rolleforsikringen for kommunalforpliktelser fortsetter å synke i det kommunale markedet, med forsikrede obligasjoner som utgjør kun 11% av den nye utstedelsen i år frem til juli.

 • Ambac, en av de største obligasjonsforsikringsselskapene, ble nedgradert videre til "junk" territorium i juli, og av de ti kommunale obligasjonsforsikringsselskapene, har bare tre en finansiell styringsgrad på minst AA.
 • Noen positive nyheter kan ligge i horisonten for investorer som søker de høyest nominelle kommunens obligasjoner, men det er usannsynlig at forsikringen kommer tilbake til prekrisens rolle det spilte i det kommunale markedet.
 • Selv om den reduserte rollen som forsikring er negativ, tror vi det er ikke nok til å kompensere for positive forhold på kjørefartsmarkedet.

Obligasjonsforsikringens rolle fortsetter å synke i det kommunale markedet, med forsikrede obligasjoner som utgjør kun 11% av den nye utstedelsen fra juli til juli. Før starten av finanskrisen støttet kommunale obligasjonsforsikringsselskaper omtrent halvparten av det samlede kommunale markedet. I 2008 begynte kommunale obligasjonsforsikringsselskaper å miste AAA-statusen sin, da projiserte tap på komplekse verdipapirer med pantesikkerhet førte til nedgraderinger fra både Moody og S & P. For obligasjonsutstedere tilbys forsikring fra et selskap med mindre enn en AAA-vurdering liten verdi. Andelen nyutstedte forsikrede obligasjoner falt til 18% i 2008 og til 11% hittil i 2009 ifølge Bloomberg.

Mer søppelpost i kommunale riket

Negative overskrifter fortsatte i juli, da Ambac, en av de fire største obligasjonsforsikringsselskapene, ble nedgradert videre til "søppel" territorium. Ambacs rating ble redusert til Caa2 fra Moody's og til CC av S & P, og nedgraderingene har tvunget selskapet til å utsette planer om å skille sin kommunale forsikringsvirksomhet fra den strukturerte pantsatte verdipapirvirksomheten til et nytt, mer livskraftig selskap. Av de store kommunale obligasjonsforsikringsselskapene har bare tre en rating på AA eller bedre. I tabell 1 indikerer "Credit Watch" en mulig ratingendring i de kommende ukene eller månedene; "Outlook" indikerer den sannsynlige langsiktige vurderingsretningen i løpet av de neste seks til tolv måneder; og "Utvikling" innebærer at enhver endring (positiv, negativ eller ingen) er mulig.

Moody's har hatt en særlig sterk vei mot de kommunale forsikringsselskapene, og sier at en kommunes eneste forsikringsmodell ikke er levedyktig. Selv om vurderingsbureauets begrunnelse har vært mindre enn klart og kanskje politisk motivert, mener Moody's at en AAA-vurdering ikke er mulig for alle selskaper gitt usikkerheten i deres forretningsmodeller.

Markedsvirkningen fra negative nyheter, som Ambac-overskriftene, har blitt mer dempet i 2009. De fleste forsikrede obligasjoner handlet allerede i forhold til deres underliggende rating. Forsikringsselskapene tok faktisk stor forsiktighet med sin kommunale virksomhet (i motsetning til boliglånsvirksomheten i mange tilfeller) og fokuserte på høyere utstedere av høy kvalitet. Omtrent 90% av de forsikrede obligasjonene har en underliggende rating på A eller bedre, så forsikringsgiver nedgraderer under A har forårsaket færre tilsvarende nedskrivninger av obligasjoner. Så selv om Ambacs nedgradering resulterte i noen etterfølgende nedskrivninger på obligasjoner, var ikke vurderinger på flertallet av Ambac-forsikrede obligasjoner upåvirket. Et forsikret kommunalt beløp er vurdert til det høyeste av forsikringsselskapets rating eller underliggende rating (rating basert utelukkende på kommunens kredittprofil).

Hva er neste for kommunalforsikring?

Siden det ikke er økonomisk verdi fra obligasjonsforsikring, med mindre det resulterer i minst en A-rating for obligasjonen, er mange forsikringsselskaper vurdert under BBB nå i "avgang" -modus. I avrenning, forsikrer forsikringsselskapene ikke ny virksomhet (som det er tilfellet med Ambac) og samler bare penger på forsikringspremier som allerede er skrevet. I flere år håper forsikringsselskapet at premiene vil være nok til å kompensere potensielle tap på alle krav og deretter forsøke å gjenopprette virksomheten eller bare returnere eventuelle overskudd til egenkapital og / eller obligasjonseierne.

Et forsikringsselskap er fortsatt ansvarlig for å betale krav (det vil si en misligholdt eller utbetalt rentebetaling), selv om den er i avløp, siden de opprettholder noen krav til betalingsevne. Gitt det potensielle fjellet av krav mot den eksisterende kapitalbasen (spesielt fra de som er underlagt ekspansjonspremie), er det usikkert om disse forsikringsselskapene vil kunne møte fremtidige krav. Et obligasjonsforsikringsselskap er pålagt å utligne eventuelle tapte rentebetalinger, men hovedstolsbetaling, ved mislighold, gjøres ikke til forfall eller inntil konkurs er løst, avhengig av hva som kommer først.

Potensielle positive

Et potensielt nytt forsikringsselskap og mulig ny føderal lovgivning kan være positiv utvikling for investorer som søker kommunale obligasjoner av høyeste kvalitet. Kommunal- og infrastrukturforsikringsselskapet (MIAC), støttet av investeringsbanken Macquarie Group og private equity firm Citadel, forsøker å komme inn på markedet i løpet av de kommende månedene som en AAA-vurdert, kun kommunal obligasjonsforsikringsselskap. Å øke bassenget av AAA-rating obligasjoner ville bringe flere investorer til det kommunale markedet.

The House Financial Services Committee har foreslått to regninger som skal bli stemt om i høst som kan påvirke kommuneobligasjoner:

 • Kommunal obligasjons rettferdighetsloven vil kreve at kredittvurderingsbyrdene vurderer kommunale obligasjoner mer konsekvent med andre obligasjoner, for eksempel bedriftsobligasjoner. Siden kommunale obligasjoner med investeringsklasse har vist en mye lavere standardrate enn sammenlignbare bedriftsobligasjoner, kan dette kravet medføre en til to års oppgraderinger for tusenvis av kommunale obligasjoner. Moody's var satt til å gjennomføre en slik plan i høst, men utestengt på forhånd implementeringen på grunn av kredittkrisen og resesjonen.
 • The Municipal Bond Insurance Enhancement Act ville skape en føderal økonomisk garant for å gjenforsikre obligasjoner støttet av kommunale eneste forsikringsselskaper.Den foreslåtte dollarbeløpet på $ 50 milliarder er imidlertid relativt liten og kan ha en begrenset innvirkning.

Selv om disse hendelsene kommer til å virke, forventer vi ikke at obligasjonsforsikring går tilbake til statusen før krisen. Markedet for kommunale obligasjoner fortsetter å fortsette uansett.

Vi tror at rallyet i kommunale obligasjoner vil fortsette, selv med forsikringsspørsmål dvingende, men i et gradvis tempo. Den kommunale obligasjonsforsikringens reduserte rolle er en grunn til at kommunale verdivurderinger forblir billige av historiske normer til tross for det imponerende samlingen hittil i år. Selv uten forsikring har høykvalitets kommunale obligasjoner imidlertid vist svært lave standardrenter. Det kommunale markedet fortsetter å dra nytte av en gunstig balanse mellom tilbud og etterspørsel, attraktive verdivurderinger og utsiktene til høyere skattesatser. Samlet sett må disse faktorene oppveie forsikringsproblemer. På lengre sikt kan utløpet av Bush-reduksjonene i 2010 alene utligne mangelen på forsikring og være en katalysator for fortsatt høyere kommunale obligasjonsverdier.

 • Meningene som ble uttrykt i dette materialet er kun for generell informasjon og er ikke ment å gi spesifikke råd eller anbefalinger til noen. For å finne ut hvilken investering (er) kan være hensiktsmessig for deg, ta kontakt med din finansrådgiver før du investerer. All ytelsesreferanse er historisk og er ingen garanti for fremtidige resultater. Alle indekser er ustyrte og kan ikke investeres direkte.
 • Verken LPL Financial eller noen av dets tilknyttede selskaper gjør et marked i investeringen som diskuteres heller ikke LPL Financial eller dets tilknyttede selskaper eller dets offiserer har økonomisk interesse i noen verdipapirer av utstederen hvis investering er anbefalt, verken LPL Financial eller dets tilknyttede selskaper har klart eller samarbeider -håndterte et offentlig tilbud om verdipapirer fra utstederen de siste 12 månedene.
 • Statsobligasjoner og statsobligasjoner er garantert av den amerikanske regjeringen om rettidig betaling av hovedstol og renter og, hvis de holdes til forfall, gir en fast avkastning og fast hovedverdi. Verdien av fondandelene er imidlertid ikke garantert og vil variere.
 • Markedsverdien av bedriftsobligasjoner vil variere, og hvis obligasjonen selges før forfall, kan investorens avkastning avvike fra det annonserte avkastningen. Obligasjoner er gjenstand for markeds- og renterisiko dersom de selges før forfall. Obligasjonsverdiene vil falle etter hvert som rentene stiger og er underlagt tilgjengelighet og prisendring. High Yield / Junk Obligasjoner er ikke verdipapirer av investeringsgrad, medfører betydelige risikoer, og bør generelt være en del av den diversifiserte porteføljen av sofistikerte investorer. GNMAs er garantert av den amerikanske regjeringen om rettidig hovedstol og renter, men denne garantien gjelder ikke for avkastningen, og beskytter heller ikke mot tap av realkapital dersom obligasjonene selges før betalingen av alle underliggende boliglån.
 • Muni Obligasjoner er gjenstand for markeds- og renterisiko dersom de selges før forfall. Obligasjonsverdiene vil falle etter hvert som rentene øker. Renteinntekter kan være underlagt den alternative minimumsskatten. Federalt skattefri, men andre statlige og statlige og lokale skatter kan gjelde.
 • Investering i verdipapirfond innebærer risiko, inkludert mulig tap av hovedstol. Investeringer i spesialiserte bransjer har ytterligere risikoer, som er skissert i prospektet.
 • Aksjeinvestering innebærer risiko inkludert tap av hovedstol.

PopulĂŠre Innlegg

Kategori Investering, Neste Artikkel

5 spÞrsmÄl med J.D. Roth of Get Rich Slowly og dine penger: Den manglende hÄndboken
Investering

5 spÞrsmÄl med J.D. Roth of Get Rich Slowly og dine penger: Den manglende hÄndboken

Å vĂŠre en utmerket forfatter er et ekte hĂ„ndverk; en kunst som mange bare hĂ„per Ă„ mestre en dag. For meg er skriving en konstant oppgave (jeg liker det!) Og jeg er stadig misunnelig overfor de som bare har "det". En blogger / forfatter som i min ydmyke mening har "det" er en mann som heter J.D. Roth. [Jeg mĂ„ ta en rask pause for Ă„ gi en rop ut til mannen min, Les O'Dell, som medforfatter min bok.
Les Mer
HOOAH !!!! Finansielle rÄdgivere for militÊre familier
Investering

HOOAH !!!! Finansielle rÄdgivere for militÊre familier

Dette er et gjestepost fra Doug Nordman forfatteren av The Military Guide til Financial Independence and Retirement. Da Jeff postet 7 Financial Advisors jeg vil gjerne slÄ i ansiktet, tenkte jeg umiddelbart pÄ rÄdgivere som later til Ä forstÄ militÊr lÞnn og fordeler. Disse fagfolk kan ikke lyve, jukse eller stjele - men de kan fortsatt skade sine klienter.
Les Mer
Kan en tilfeldig tallgenerator slÄ markedet og 70% av investeringsfagfolk?
Investering

Kan en tilfeldig tallgenerator slÄ markedet og 70% av investeringsfagfolk?

FÞlgende er et gjesteinnlegg fra Jacob med Min Personlige Finans Journey. For en stund har jeg vÊrt en stor fan, supporter og utÞver av passiv investering. I min investeringsstrategi utarbeider jeg en mÄlfordeling, vurderer mine stillinger en gang i mÄneden, og balanserer om nÞdvendig (vanligvis ender opp 1-2 ganger i Äret) for Ä opprettholde de riktige% nivÄene ved Ä investere i indeksfond med Vanguard.
Les Mer
Hvordan bli oppfÞrt pÄ Dow Jones Industrial Average
Investering

Hvordan bli oppfÞrt pÄ Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Gjennomsnitt er pÄ vei for en forestÄende endring med den forventede konkursinnlevering av auto gigant General Motors. NÄr de faller ut av den en gang legendariske Blue Chip-aksjen, har mange av mine kunder spurt hvordan selskaper blir notert pÄ Dow Jones Industrial Average, og nÄr blir de erstattet.
Les Mer